Σχετικά

To Open Knowledge Foundation (OKFN) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2004 και είναι αφοσιωμένος στη δημιουργία εργαλείων, έργων και κοινοτήτων που προωθούν την ανοικτή γνώση σε κάθε της μορφή. Το OKFN έχει ηγετική θέση στον τομέα του, εθνικά και διεθνώς. Είναι επίσης, μια κοινή προσπάθεια που γίνεται από υπέρμαχους των ανοικτών δεδομένων και της ανοικτής γνώσης σε όλο τον κόσμο και συντονίζεται από μια ομάδα, η οποία αναφέρει στο Συμβούλιο

Οι δραστηριότητες του δικτύου μας οργανώνονται γύρω από τοπικές ομάδεjς εργασίας και συνεργατικά έργα. Κάθε μία από αυτές τις πρωτοβουλίες έχει διαφορετικό επίκεντρο, αλλά όλες είναι μέρος ενός κοινού συνόλου επιδιώξεων και πρακτικών που έχουν να κάνουν με την διάδοση και διαμοίραση των δεδομένων και της γνώσης, πέρα από σύνορα, μεταξύ ομάδων όπως ακαδημαϊκοί, δημόσιοι υπάλληλοι, επιχειρηματίες, ειδικοί στα δεδομένα, ακτιβιστές και προγραμματιστές Ιστού.

Συντονιστής OKFN :Greece

Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναπληρωτής Συντονιστής OKFN :Greece

Καθ. Ιωάννης Αντωνίου, Διευθυντής του Π.Μ.Σ Επιστήμης του Διαδικτύου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συντονιστική Επιτροπή

Για το ελληνικό Open Data Hub εργάστηκαν οι:

  • Χαράλαμπος Μπράτσας
  • Δημήτρης Σπάχος
  • Σπύρος Αλεξίου
  • Δημήτρης Κοντοκώστας
  • Αγάπη Αγγέλου
  • Θανάσης Χαμαλίδης
  • Λάζαρος Ιωαννίδης