Δαπάνες ανά τύπο Οργανισμού

Average: 4 (4 votes)

Δαπάνες ανά τύπο Οργανισμού (τα δεδομένα του 2011 δεν μπορούν να θεωρούνται πλήρη, δεδομένου ότι η ενσωμάτωση των μονάδων στην πλατφόρμα της Διαύγειας δεν έγινε ομοιόμορφα, με αποτέλεσμα οι δαπάνες να εξαρτώνται από το διάστημα για το οποίο η κάθε μονάδα αναρτούσε αποφάσεις στην Διαύγεια).