Δαπάνες ανά περιγραφή

Average: 3.7 (3 votes)

Σύνολο δαπανών ανά περιγραφή (tag). Tα δεδομένα αφορούν το 2011 και δεν μπορούν να θεωρούνται πλήρη, δεδομένου ότι η ενσωμάτωση των μονάδων στην πλατφόρμα της Διαύγειας δεν έγινε ομοιόμορφα, με αποτέλεσμα οι δαπάνες να εξαρτώνται από το διάστημα για το οποίο η κάθε μονάδα αναρτούσε αποφάσεις στην Διαύγεια.