Ελληνικό DBpedia Spotlight

Average: 4.3 (6 votes)

Το DΒpedia Spotlight είναι μια εφαρμογή, που με αυτοματοποιημένο τρόπο, εντοπίζει μέσα σε κείμενο τις λέξεις  ή/και φράσειςτις που είναι λήμματα της Wikipedia και πηγές της DΒpedia.  

Το DΒpedia Spotlight πραγματοποιεί εννοιολογική αποσαφήνισή των λημμάτων της wikipedιa και τα συνδυάζει με τις αντίστοιχες έννοιες της DΒpedia.