Εφαρμογές

OpenSpending - Δαπάνες Αστυνομίας/Περιοχή

Η πλατφόρμα του OpenSpending αποτελεί μια προσπάθεια του OKFN για συγκέντρωση κυβερνητικών ή μη δεδομένων που αφορούν σε προϋπολογισμούς και δαπάνες. Το dataset της Διαύγειας που δημιουργήσαμε αποτελεί μέλος και αυτού του δικτύου, που εκτός των άλλων δίνει και την δυνατότητα προβολής των δεδομένων και δημιουργίας πλούσιων γραφικών.

Average: 5 (5 votes)

OpenSpending - Δαπάνες Υπουργείων/Tag

Η πλατφόρμα του OpenSpending αποτελεί μια προσπάθεια του OKFN για συγκέντρωση κυβερνητικών ή μη δεδομένων που αφορούν σε προϋπολογισμούς και δαπάνες. Το dataset της Διαύγειας που δημιουργήσαμε αποτελεί μέλος και αυτού του δικτύου, που εκτός των άλλων δίνει και την δυνατότητα προβολής των δεδομένων και δημιουργίας πλούσιων γραφικών.

Average: 5 (4 votes)

Δαπάνες ανά περιγραφή

Οπτικοποίηση των δαπανών του κράτους, ανάλογα με τον τομέα εξόδων.

Average: 3.7 (3 votes)

Δαπάνες ανά τύπο Οργανισμού

Οπτικοποίηση των δαπανών του κράτους, ανάλογα με τον Οργανισμό στον οποίο δόθηκαν τα κονδύλια.

Average: 4 (4 votes)

Σαν Σήμερα

Σαν Σήμερα

Η εφαρμογή "Σαν σήμερα" έιναι ένα χρονοδιάγραμμα ιστορικών γεγονότων που παρουσιάζονται στην γραμμή του χρόνου αντλώντας δεδομένα από την διαδικτυακή συνεργατικη εγκυκλοπαιδια Wikipedia, μέσω της DBpedia.

Average: 5 (5 votes)

Ελληνικό DBpedia Spotlight

Το DΒpedia Spotlight είναι μια εφαρμογή, που με αυτοματοποιημένο τρόπο, εντοπίζει μέσα σε κείμενο τις λέξεις  ή/και φράσειςτις που είναι λήμματα της Wikipedia και πηγές της DΒpedia.

Average: 4.3 (6 votes)

Σημασιολογική Αναζήτηση Συγγραφέα

Η Σημασιολογική Αναζήτηση Συγγραφέα είναι μια εφαρμογή αναζητά ένα συγγραφέα χρησιμοποιόντας τα Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα της Βιβλιοθήκης της Βέροιας και της Ελληνικής DBpedia.

Average: 4.3 (6 votes)

Greek DBPedia Game

 Το Greek DBPedia Game  σχεδιάστηκε ως ένα ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό εργαλείο παραγωγής γνώσης και αποτίμησης της γνώσης. Αποτελείται από παιγνίδια που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αναγραμματισμό, κρεμάλα και αντιστοίχηση...

Average: 3.2 (5 votes)

Συσχέτιση δαπανών με πληθυσμό

Στο γράφημα αυτό συγκρίνονται οι δαπάνες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τον πληθυσμό της αντίστοιχης Περιφέρειας.

Average: 4.3 (6 votes)

Δαπάνες vs Εγκληματικότητας

Διαδραστικοί χάρτες σύγκρισης μεταξύ του πλήθους των συμβάντων που αντμετώπισαν τα αστυνομικά τμήματα κάθε Περιφέρειας (dataset:hellenic-police) και των δαπανών τους (dataset:diavgeia)

Average: 4 (4 votes)