Σημασιολογική Αναζήτηση Συγγραφέα

Average: 4.3 (6 votes)

Η Σημασιολογική Αναζήτηση Συγγραφέα είναι μια εφαρμογή αναζητά ένα συγγραφέα χρησιμοποιόντας τα Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα της Βιβλιοθήκης της Βέροιας και της Ελληνικής DBpedia.Το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι η προβάλη του προφίλ του συγγραφέα , με όλα τα βιβλία του που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη, συνδέσμους προς τις περιγραφές του κάθε βιβλίου, δυνατότητα ζήτησης προς δανεισμό,καθώς και πληροφορίες σχετικά με το συγγραφέα που απευθείας από τη Wikipedia μέσω της DBpedia.

Η εφαρμογή της αναζήτησης είναι ακόμα υπό ανάπτυξη, ωστόσο μπορείτε να δείτε ένα δείγμα σχετικά με τον Albert Einstein

Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση για να δείτε το προφίλ του αγαπημένου σας συγγραφέα.