Δαπάνες vs Εγκληματικότητας

Average: 4 (4 votes)

Διαδραστικοί χάρτες σύγκρισης μεταξύ του πλήθους των συμβάντων που αντμετώπισαν τα αστυνομικά τμήματα κάθε Περιφέρειας (dataset:hellenic-police) και των δαπανών τους (dataset:diavgeia)